Kompetensutveckling och stipendier

Läs mer om hur du som student och medarbetare kan utveckla din kompetens, genom kurser och med stöd av stipendier.

Utbildning för hållbar utveckling

Alla anställda som direkt eller indirekt berörs av undervisningsuppdraget erbjuds att läsa den högskolepedagogiska kursen "Utbildning för hållbar utveckling". Kursen syfte är att ge verktyg att, utifrån det egna ämnesområdet, integrera idéer och frågeställningar kring hållbar utveckling i undervisningen.

Läs mer om kursen här

Minor Field Studies stipendium för fältarbete i låg- och mellaninkomstländer

Med ett Minor Field Studies stipendium kan du på plats i ett låg- eller medelinkomstland, under minst åtta veckor, samla material till ditt examensarbete med koppling till de Globala målen och Agenda 2030. Stipendiet är på 27 000 kr och du är försäkrad under vistelsen.

Läs mer om stipendiet här

Bästa examensarbete med avseende på hållbar utveckling

Varje år delar Högskolan Dalarna ut ett resebidrag om 10 000 kr för det examensarbete som ger det starkaste bidraget till ett hållbart samhälle.

Läs mer om utmärkelsen här

Senast granskad:
Kontakt
Hållbarhetsrådet
Senast granskad: