Hållbarhetsmål

Här kan du läsa mer om Högskolan Dalarnas mål för miljö och hållbar utveckling, och om processen för att ta fram nya mål för en ny målperiod.

Miljö- och hållbarhetsmål för Högskolan Dalarna 2016-2020

Målen för miljö och hållbar utveckling omfattar utbildning, forskning, tjänsteresor, konsumtion samt återvinning och avfall.

Läs mer på sidan Mål för miljö och hållbar utveckling

Processen framåt

Rådet för hållbar utveckling har fått i uppgift av rektor att lägga fram förslag på hållbarhetsmål för Högskolan Dalarna. De nya målen ska omfatta alla de områden där rådet verkar, inklusive jämställdhet och inkludering, internationalisering samt miljö och klimat. Under våren 2020 arbetade tre olika grupper med att ta fram förslag på hållbarhetsmål. Under hösten kommer förslaget att diskuteras i en workshop, öppen för både studenter och medarbetare, och sedan skickas ut på remiss. Förhoppningen är att vi kan lansera Högskolan Dalarnas nya hållbarhetsmål i januari 2021.

Har du frågor eller idéer – ta gärna kontakt med någon av de sammankallande för arbetsgrupperna:

Gruppen ”mål för jämställdhet och inkludering”: Hans Lundqvist (sammankallande), hlu@du.se

Gruppen ”mål för internationalisering”: Susanne Corrigox (sammankallande), sco@du.se

Gruppen ”mål för miljö och klimat”: Anton Grenholm (sammankallande), agr@du.se

Läs intervjuer med projektgrupperna

"Arbete med att ta fram hållbarhetsmål", intervju med Jörgen Elbe

"Hållbarhetsmål – inkludering och likabehandling", intervju med Frej Hallgren

"Hållbarhetsmål inom miljö och klimat", intervju med Malin Karlsson

"Hållbarhetsmål inom internationalisering", intervju med Kristofer Sidenvall

Senast granskad: