Workshop: “Den hållbara forskaren” på Stockholms universitet

Lärosätenas klimatnätverk bjuder in till workshop med fokus på möjligheter och utmaningar som akademin står inför i sin ambition att förse samhället med både utbildning och forskning av högsta kvalitet och samtidigt minska sin klimatpåverkan.
Datum: , kl 09:00 - 16:00
Plats: Stockholms universitet

Lärosätenas klimatnätverk bjuder in till workshop den 7 oktober på Stockholms universitet. Schemat innehåller föredrag och panelsamtal som behandlar möjligheter och utmaningar som akademin står inför, i sin ambition att förse samhället med både utbildning och forskning av högsta kvalitet och samtidigt minska sin klimatpåverkan. Workshopen riktar sig till alla som har en roll i klimatomställningen av den svenska högskolesektorn: forskare, ledare på olika nivåer, inköpare, miljöhandläggare, travel managers, forskningsfinansiärer m fl. Sprid gärna inbjudan i era nätverk.

Kan forskarens prestation bibehållas samtidigt som klimatpåverkan från resor minskar? Är det möjligt att minska konsumtion kopplad till forskning utan att kvaliteten påverkas? Kan klimatsmarta upphandlingar och klimatkrav från forskningsfinansiärer leda till en mer hållbar forskning? Vilken roll har forskarutbildningen i att utbilda ”hållbara forskare”? Det är några av frågorna som kommer att ställas och diskuteras under dagen.

Dagen är indelad i tre sessioner med panelsamtal på slutet. Till de olika sessionerna är forskare, ledningspersoner, doktorander och studenter inbjudna för att få ett så brett perspektiv som möjligt.

Se preliminär agenda och anmäl dig.

Inledning av bland andra Astrid Söderberg Widding, rektor för Stockholms universitet och Johanna Adami, rektor Sophiahemmet högskola samt medlem i SUHF:s expertgrupp för samverkan. Den preliminära agendan finns bifogad.

Varmt välkommen hälsar
Lärosätenas klimatnätverk, värdkonstellation:
SLU: Johanna Sennmark, ordförande • KI: Karin Dahlman Wright • KTH: Kristina von Oelreich • SU: Magnus Breitholtz • ORU: Frans Prenkert • UMU: Lisa Redin • SFS: Linn Svärd och Mathilda Fredriksson

Läs mer om lärosätenas samverkan för klimatet.

Senast granskad: