Öppen föreläsning

Vad är hälsofrämjande arbetsplatsträffar?

Inom ramen för Högskolan Dalarnas serie Öppna föreläsningar - i samarbete med Rättighetscentrum i Dalarna - presenterar vi en ny föreläsning inom årets tema Social hållbarhet med Caroline Bergman Månsson, forskare på Institutet för stressmedicin.

Händelsen har passerat

Datum: , kl 15:00 - 16:30
Plats: Digitalt via Zoom

Arbetsplatsträffar är ett viktigt forum för chef och medarbetare att prata om frågor som rör verksamheten, dess utveckling samt arbetsmiljö och hälsa. Välfungerande arbetsplatsträffar som genomsyras av dialog och bidrar med ökad delaktighet och inflytande för medarbetarna kan anses som hälsofrämjande.

Den här föreläsningen kommer att utgå från unik forskning om förutsättningar för hälsofrämjande arbetsplatsträffar och bidra med inspiration och verktyg till hur sådana forum kan skapas.

Caroline Bergman Månsson

 

Gå till föreläsningen: https://du-se.zoom.us/j/68504628942

Senast granskad: