Öppen föreläsning

SymbioCity Approach - ett holistiskt koncept för hållbar stadsutveckling med global och lokal tillämpning

Ulf Ranhagen, senior professor vid Högskolan Dalarna, presenterar ett uppmärksammat koncept för hållbar stadsutveckling som har skapats i samverkan mellan akademi, offentlig sektor och näringsliv.
Händelsen har passerat

men du kan fortfarande ta del av innehållet.

Datum: , kl 10:00 - 11:40
Plats: Digitalt via Zoom

Konceptet SymbioCity Approach togs först fram till den globala hållbarhetskonferensen i Johannesburg 2002 och har kommit att tillämpas vid planering av städer och stadsdelar i flera olika världsdelar. Två svenska "grenar" av SymbioCity Approach, Uthållig kommun (4 stora och 20 små steg för en hållbar utveckling) och Den uthålliga regionen, har tillämpats för hållbar samhällsplanering bl.a. i Dalarna i samverkan mellan högskolan och flera kommuner.

Föreläsningen ingår i magisterprogrammet i energieffektivt byggande, men är öppen för alla att delta vid.
Föreläsningen kommer att ges på engelska om det finns engelskspråkiga deltagare.

Delta digitalt via Zoom

Rapporter kopplade till projektet SymbioCity Approach:

The symbiocity approach: a conceptual framework for sustainable urban development
4 big leaps and 20 small steps: Conceptual guidelines on sustainable spatial planning
Eco-cycle Model for Stockholm Royal Seaport City District: Feasability Study Final Report
Five New Towns in Shanghai. Present situation and Future Perspectives

För mer information kontakta
Tony Svensson
Univ lektor byggteknik