Högskolans klimatpåverkan är kartlagd

Högskolan Dalarna har gjort en kartläggning av klimatpåverkan från olika delar av verksamheten. Välkommen till ett webbseminarium där vi presenterar metodiken och resultaten, och diskuterar vad rapporten betyder för det fortsatta arbetet.
Händelsen har passerat

men du kan fortfarande ta del av innehållet.

Datum: , kl 13:00 - 14:00
Plats: Zoom

Högskolan Dalarna har försökt att ta ett helhetsgrepp kring klimatpåverkan från hela verksamheten. I samarbete med en miljökonsult har man identifierat och beräknat utsläpp som kommer från sådant som uppvärmning, elanvändning, tjänsteresor och inte minst från alla de inköp av varor och tjänster som görs.

Rapporten är nu klar, den är presenterad för ledningen och kommer förhoppningsvis att bli vägledande för det fortsatta klimatarbetet på Högskolan Dalarna. Nu bjuder vi in studenter och anställda in till en presentation och hearing kring resultaten. Även konsulten, Daniel Granberg från Goodpoint, kommer delta för att berätta om metodiken och kunna svara på frågor.

Flera medarbetare har varit involverade för att hämta in underlag, det har handlat om data kring elanvändning, användning av fjärrvärme och kyla, förbrukade bränslen, tåg- och flygresor och mycket annat. En viktig del har varit att med hjälp av ekonomisystemet beräkna hur mycket pengar som lagts på olika kategorier av varor och tjänster. Därefter har man, med hjälp av statistik som visar genomsnittliga utsläpp i leverantörsleden för olika kategorier av produkter, kunnat få en bild av klimatpåverkan från alla inköp.

- Jag har under flera år pratat om att våra flygresor är det som ger absolut störst klimatpåverkan, säger Anton Grenholm, miljösamordnare och den som initierat arbetet. Det visar sig nu att jag haft fel, fortsätter Anton. Rapporten blev en riktig ögonöppnare, och det känns faktiskt bra, för nu ser vi att det finns fler områden där vi har chans att göra verklig skillnad!

Ingen anmälan behövs. Presentationen sker i Zoom på denna länk.

Här kan du ta del av rapporten.