Hållbarhetsdagen 2020

Torsdagen den 10 december är du välkommen att ta del av Högskolan Dalarnas forskning som har koppling till hållbarhetsutmaningarna, och bidra till diskussionen om framtida forskningsmöjligheter, när Hållbarhetsdagen arrangeras.
Händelsen har passerat

men du kan fortfarande ta del av innehållet.

Datum: , kl 08:30 - 15:00
Plats: Digitalt via Zoom

  • Datum: 10 december
  • Klockan: 08.30-15.00
  • Plats:  Delta digitalt via Zoom

Program

Här kan du ta del av programmet för dagen.

Som ett led i högskolans fortlöpande engagemang för hållbarhetsfrågor inom utbildning, forskning och samverkan anordnar Högskolan Dalarna ett forskningssymposium i samband med Hållbarhetsdagen 2020. Syftet symposiumet är att ge en översikt över Högskolan Dalarnas pågående forskning inom hållbarhetsområdet samt att främja interdisciplinära samarbeten inom området. Detta är en fortsättning av Hållbarhetsdagen 2019, som fokuserade på hur hållbar utveckling integreras i utbildning. 

Symposiet kommer att inledas med ett keynote-tal av Erik Westholm, professor emeritus vid institutionen för Stad och Land vid SLU och tidigare professor i kulturgeografi vid Högskolan Dalarna. Efter denna inledning följer en presentation av pågående forskning vid Högskolan Dalarna samt tid för diskussion och workshops på temat. 

Anmäl dig till forskningssymposiet.

Sista anmälningsdag är 7 december 2020.