Design som normkritisk praktik

Inom ramen för Högskolan Dalarnas serie Öppna föreläsningar - i samarbete med Rättighetscentrum i Dalarna - presenterar vi en föreläsning inom årets tema Social hållbarhet med Karin Ehrnberger, doktor i produktdesign.

Händelsen har passerat

Datum: , kl 15:00 - 16:30
Plats: Digitalt via Zoom

Miljön vi lever i är långt ifrån passiv. Den styr oss och våra liv genom att vara den fysiska inramningen till våra handlingar. De som formger vår omgivning är inte heller passiva individer. Designerns tankar och idéer har formats lika mycket av värderingar och normer som vilken annan människas som helst. Form och funktion är resultatet av intentioner och berättar för oss om samtidens syn på hur något är tänkt att fungera och därmed rätta sig efter. Design är således en kraftfull maktfaktor.

Denna föreläsning visar exempel på hur design bidrar till att upprätthålla normer, men också hur design kan användas som ett verktyg för att visualisera maktrelationer och därigenom hitta kreativa lösningar utöver normativt tänkande.

Ta del av föreläsningen digitalt via Zoom: https://du-se.zoom.us/j/67243231361

Om föreläsaren

Karin Ehrnberger är doktor i produktdesign och är en uppskattad föreläsare och handledare i design, teori och normkritiska perspektiv. Hennes forskning undersöker design som normkritisk praktik vilket innebär att hon använder design som verktyg för att synliggöra och ifrågasätta maktförhållanden på olika sätt.

För tillfället arbetar hon i forskningsprojekt på KTH och Högskolan i Halmstad samt undervisar och föreläser regelbundet i olika sammanhang.

Porträttbild Karin Ehrnberger
Karin Ehrnberger
Senast granskad: