Lunchseminarium lyfte hot mot den akademiska friheten och möjligheter att ta emot riskutsatta forskare

I början av oktober hölls ett lunchseminarium med Karolina Catoni, koordinator för Scholars at Risks Sverigesektion, som informerade om SARs verksamhet och olika finansieringsmöjligheter för att ta emot riskutsatta forskare.
Spelkort olika färger ligger på bord
Ulrika Lundholm Ericsson

Scholars at risk bildades 2000 och har i dagsläget 600 anslutna lärosäten, i över 40 länder. Verksamheten har två huvudsyften; att värna den akademiska friheten och att ge skydd åt riskutsatta forskare.

I sin årliga rapport Free to think 2021 konstaterar SAR att demokratin är på tillbakagång i flera delar av världen. Rapporten redogör för 332 dokumenterade attacker mot studenter, forskande och undervisande personal samt lärosäten, som ägt rum i 65 olika länder under det gånga året. Detta innebär givetvis ett hot mot såväl individer som universitet, men i förlängningen också den fria tanken i ett större perspektiv. 

Carolina Catoni, koordinator för sverigesektionen, lyfte också fram förutsättningar för att vara värd och ta emot en riskutsatt forskare. Det finns idag goda möjligheter att söka finansiering för en sådan insats. Pågående utlysningar som lyftes fram var:

 • 5 miljoner från Riksbankens jubileumsfond 2021-2023.
  Forskare inom hum/sam. 50% i medfinansiering från mottagande lärosäte.
 • 6 miljoner från Formas 2022-2024.
  Forskare inom hållbar utveckling. 50% i medfinansiering från mottagande lärosäte.
 • 17 miljoner från Sida 2021-2024
  Forskare från Afghanistan. 30% i medfinansiering från mottagande lärosäte.
 • 5 miljoner från Vetenskapsrådet.
  50% i medfinansiering från mottagande lärosäte.

Scholars at Risk har dessutom att pågående arbete som riktar sig särskilt mot forskare i Ukraina, MSCA4Ukraine, som stöttar med matchning mellan forskare och mottagande lärosäte.

Ta del av presentationen i sin helhet (PDF) 

Senast granskad:
Senast granskad: