Aktuellt

Visa som:
Research Collegium for the Advancement of Sustainability (RECAST) is a forum for researchers and doctoral students from all disciplines to meet and discuss research concerning sustainability, share knowledge, promote interdisciplinary collaboration, and widen networks and collaboration partners.
Nyhet
Nu har du som student och medarbetare vid Högskolan Dalarna möjlighet att tycka till om högskolans förslag till nya mål för hållbar utveckling som tydliggör vad högskolan ska uppnå under perioden 2021-2026 för att leva upp till kravet på att främja en hållbar utveckling.
Nyhet
Anna Parkhouse, medlem i Högskolan Dalarnas råd för hållbar utveckling, analyserar i sitt kapitelbidrag EU:s roll som politisk entreprenör för att implementera en mer hållbar migration och socioekonomisk integration.
Nyhet
Vilken roll har ekonomin när vi går från ord till handling för att möta pågående klimat- och miljökriser? Välkommen till en serie seminarier/webinarier där vi utforskar kopplingen mellan ekonomi och ekologi.
Nyhet
Varje år delar Högskolan Dalarna ut ett resebidrag om 10 000 kr för det examensarbete som ger det starkaste bidraget till ett hållbart samhälle.
Nyhet
Klimatutmaningen
Under 10 veckor hösten 2019 genomfördes ”veckans klimatutmaning” här på Högskolan Dalarna, där anställda och studenter uppmanades att genomföra enkla förändringar för att minska klimatavtrycket.
Nyhet
36 universitet och högskolor har tagit fram ett gemensamt klimatramverk. Utifrån det ska varje anslutet lärosäte ta fram varsin konkret klimatstrategi, med målet att ligga i linje med 1,5-gradersmålet år 2030.
Nyhet
Sortera avfall
Genom att sortera ditt avfall kan det komma till nytta och bli material i nya produkter.
Nyhet
Publicerad
Kategorier