Aktuellt

Filtrera på
Publicerad
Kategorier
Visa som:
En hand som håller i en glaskula som ser ut som jorden. I bakgrunden gröna buskar och Högskolan Dalarnas fasad.
I månadens nyhetsbrev kan läsa om jämställdhetsintegreringsplanen, nästa steg för att minska klimatpåverkan från vår IT-användning och nya utbildningsinsatser för chefer. Du hittar också information om högskolesektorns nya klimatnätverk. Missa inte heller kommande föreläsning om cirkulär ekonomi!
Nyhet
Högskolan Dalarna flagga, vimpel med svenska flaggan mot blå himmel.
Kunskap och kompetens om jämställdhetsintegrering, lika möjligheter till karriärvägar, jämställd studie- och arbetsmiljö samt jämställd utbildning är de fyra fokusområden som sammanfattar inriktningen för högskolans jämställdhetsarbete de kommande åren.
Nyhet
På bilden syns loggorna för FN:s globala mål nummer 7, "hållbar energi för alla", och nummer 13, "bekämpa klimatförändringarna"
Den svenska högskolesektorn går samman för stärkt samarbete inom klimatområdet. Genom ett nystartat klimatnätverk vill man få nya idéer och goda exempel på hur man kan bidra till klimatomställningen; både genom forskning och utbildning och genom minskad klimatpåverkan från sin egen verksamhet.
Nyhet
Händer som skriver på laptop med skrivblock och mobiltelefoner på bordet.
För att minska klimatpåverkan från högskolans it-använding har en rad insatser gjorts de senaste åren, bland annat förlängd användningstid för datorer. Men mer finns att göra, och i slutet av oktober ordnades en workshop för att lära mer om it-användning och klimat och ta fram förslag på åtgärder.
Nyhet
En hand som håller i en glaskula som ser ut som jorden. I bakgrunden gröna buskar och Högskolan Dalarnas fasad.
I månadens nyhetsbrev kan du läsa om årets bästa uppsats på temat hållbar utveckling, läsa om kommande nätverksträff på temat hållbar utveckling i utbildning, ta del av innehållet från lunchseminariet med Scholars at Risk samt läsa mer om hur vårt hållbarhetsarbete fortlöpte under föregående år.
Nyhet
Bild på åker med traktorspår där en person går med sin cykel.
Rådet för hållbar utveckling har sammanställt ”Hållbarhetsrapport 2021 - uppföljning av Mål och uppdrag för hållbar utveckling vid Högskolan Dalarna 2021-2026” som visar hur arbetet har fortlöpt under det första året.
Nyhet
Spelkort olika färger ligger på bord
I början av oktober hölls ett lunchseminarium med Karolina Catoni, koordinator för Scholars at Risks Sverigesektion, som informerade om SARs verksamhet och olika finansieringsmöjligheter för att ta emot riskutsatta forskare.
Nyhet
Forskare på Högskolan Dalarna ska undersöka möjligheten att bygga stora solvärmefält i kombination med så kallade groplager som kan lagra värme från sommar till vinter. Energimyndigheten har beviljat 2,8 miljoner kronor till projektet.
Nyhet
En hand som håller i en glaskula som ser ut som jorden. I bakgrunden gröna buskar och Högskolan Dalarnas fasad.
Missa in chansen att medverka i hållbarhetsrådets arbetstgrupper! I månadens nyhetsbrev kan du läsa om årets miljörevision, klimatpåverkan från våra inköp samt spana in kommande föreläsningar och seminarier. Eller varför inte inspireras att bjuda in till en ekofrukost?
Nyhet
Photo by Dani Rendina on Unsplash
Varje höst under vecka 40 arrangeras Green Action Week/Miljövänliga veckan av frivilligorganisationer runt om i världen. Temat i år är ekofrukost, med en uppmaning att bjuda in till gemensam frukost på arbetsplatser. Vi skickar uppmaningen vidare: bjud in kollegorna till ekofrukost!
Nyhet
Photo by Braedon McLeod on Unsplash
Upphandling och inköp står för en stor del av Högskolan Dalarnas klimatpåverkan. I en intern rapport lyfts nu åtta områden fram där högskolan kan göra stor skillnad genom att ställa skarpa klimat- och miljökrav vid upphandling och inköp.
Nyhet
Flygfoto över Campus Falun.
På Högskolan Dalarna genomförs årligen interna miljörevisioner för att följa upp hur väl miljöarbetet fungerar inom verksamheten och få in förslag på förbättringar.
Nyhet
En hand som håller i en glaskula som ser ut som jorden. I bakgrunden gröna buskar och Högskolan Dalarnas fasad.
Mats Rönnelid intervjuas i SVT Nyheter Dalarna med anledning av stort forskarupprop. Läs också om flera intressanta evenmang under hösten och hur du kan engagera dig i hållbarhetsrådets arbetsgrupper som nu söker nya medlemmar.
Nyhet
Ett forskarupprop vädjar till Sveriges politiker: "Sätt klimatkrisen högst på agendan!" Läs artikeln och hör Mats Rönnelid, professor i energiteknik, som intervjuades av SVT Nyheter Dalarna efter publiceringen.
Nyhet
Forskare och andra med intresse för akademins klimatavtryck välkomnas till KTH:s nätbaserade workshop med temat ”Exploring low-flying academia”.
Nyhet
En hand som håller i en glaskula som ser ut som jorden. I bakgrunden gröna buskar och Högskolan Dalarnas fasad.
15 juni är det dags för terminens sista öppna föreläsning. I september finns möjlighet att delta vid workshop om högskolesektorns flygvanor. Du kan också läsa mer om förbättrade rutiner för gemensamma busskort och aktuella frågor i hållbarhetsrådet.
Nyhet
En hand som håller i en glaskula som ser ut som jorden. I bakgrunden gröna buskar och Högskolan Dalarnas fasad.
11 maj är det återigen dags för öppen föreläsning, som denna gång handlar om skolans värdegrund i relation till hållbarhetsutmaningar och värdedidaktik. Du kan också läsa mer om förbättrat stöd för integrering av hållbar utveckling i utbildning, som blir pilot till hösten.
Nyhet
En hand som håller i en glaskula som ser ut som jorden. I bakgrunden gröna buskar och Högskolan Dalarnas fasad.
En ny plan för jämställdhetsintegrering håller på att tas fram och sista anmälningsdag inför RECAST-seminariet den 2 juni närmar sig. Dessutom har studenter nu möjlighet att söka stipendiet för bästa examensarbete.
Nyhet
klimathänsyn upphandling
Högskolan tar nu ytterligare ett steg i sitt hållbarhetsarbete. Under våren ska inköpsområden med stor klimatpåverkan identifieras, och de krav som kan ställas vid upphandling av sådana varor och tjänster ska vässas i syfte att minska klimatavtrycket.
Nyhet
Möbler i trä och stål har slipats och lackats. Andra möbler har fått flyttas från finrum till biutrymmen. Fotograf: Fastighetsavdelningen
Återbruk och återanvändning av möbler, inredning och byggmaterial har varit ett aktiv val under ombyggnationen av Campus Falun – ett tänk som är helt rätt i tid och knyter nära an till ett av de mål som återfinns i Mål och uppdrag för hållbar utveckling vid Högskolan Dalarna 2021-2026.
Nyhet