Hållbar utveckling

Högskolan Dalarna har unika möjligheter att bidra till samhällsutvecklingen. Vi utbildar kommande generationers samhällsmedborgare, beslutsfattare och entreprenörer, vi tar fram ny kunskap och vi kan i samverkan med företag och organisationer skapa bättre förutsättningar för en hållbar utveckling.

Hållbarhetsmål

Här kan du ta del av Högskolan Dalarnas mål för miljö och hållbar utveckling, och läsa om processen för att ta fram nya mål för en ny målperiod.

Till sidan Hållbarhetsmål

Miljö

Högskolan Dalarna har en viktig roll i arbetet för en bättre miljö och för att motverka klimatförändringarna. Vi kan bidra genom vår forskning, undervisning och samverkan, men vi behöver också bidra genom att minska påverkan från vår egen verksamhet.

Till sidan Miljö

Internationalisering 

Vi eftersträvar ett starkt internationellt perspektiv och har samarbeten inom utbildning och forskning över hela världen.

Till sidan Internationalisering

Inkludering och likabehandling

Mångfaldsarbetet på Dalarnas Högskola fokuserar på individens rättigheter och möjligheter och att aktivt stötta människors lärande.

Till sidan Inkludering och likabehandling

Utbildning för hållbar utveckling

Våra utbildningar ska stimulera till självständigt tänkande och förmåga att ta aktivt ansvar i yrkesliv och samhällsliv.

Till sidan Utbildning för hållbar utveckling

Kompetensutveckling och stipendier

Läs mer om hur du som student och medarbetare kan utveckla din kompetens, genom kurser och med stöd av stipendier. 

Till sidan Kompetensutveckling och stipendier

Rådet för hållbar utveckling

Läs mer om arbetet för hållbar utveckling vid Högskolan Dalarna.

Till sidan Rådet för hållbar utveckling

Event och arrangemang

Här annonseras event och arrangemang med koppling till hållbarhetsfrågorna som Högskolan Dalarna anordnar.

Till sidan Event och arrangemang

Aktuellt

På sidan aktuellt samlar vi nya och gamla nyheter.

Till sidan Aktuellt

 

Senast granskad:
Kontakt
Hållbarhetsrådet
Senast granskad: