Hållbar utveckling

Högskolan Dalarna har unika möjligheter att bidra till samhällsutvecklingen. Vi utbildar kommande generationers samhällsmedborgare, beslutsfattare och entreprenörer, vi tar fram ny kunskap och vi kan i samverkan med företag och organisationer skapa bättre förutsättningar för en hållbar utveckling.

Mål för hållbar utveckling

Målen för hållbar utveckling är ett viktigt verktyg för Högskolan Dalarnas arbete i frågor som rör internationalisering, lika villkor och jämställdhet samt miljö och klimat.

Till sidan Mål för hållbar utveckling

Miljö och klimat

Högskolan Dalarna har en viktig roll i arbetet för en bättre miljö och för att motverka klimatförändringarna. Vi kan bidra genom vår forskning, undervisning och samverkan, men vi behöver också bidra genom att minska påverkan från vår egen verksamhet.

Till sidan Miljö och klimat

Internationalisering 

Vi eftersträvar ett starkt internationellt perspektiv och har samarbeten inom utbildning och forskning över hela världen.

Till sidan Internationalisering

Jämställdhet och lika villkor

Lika villkor grundar sig i principen om allas lika värde. Likabehandling, jämställdhet, mångfald och tillgänglighet är exempel på olika perspektiv i arbetet, som omfattar både studenter och anställda.

Till sidan lika Jämställdhet och lika villkor

Utbildning för hållbar utveckling

Våra utbildningar ska stimulera till kritiskt och självständigt tänkande och förmåga att ta aktivt ansvar i yrkesliv och samhällsliv.

Till sidan Utbildning för hållbar utveckling

Research Collegium for the Advancement of Sustainability (RECAST)

För att stimulera till forskning som kan bidra till en hållbar utveckling har Högskolan Dalarna startat Research Collegium for the Advancement of Sustainability (RECAST).

Till sidan för RECAST

Kompetensutveckling och stipendier

Läs mer om hur du som student och medarbetare kan utveckla din kompetens, genom kurser och med stöd av stipendier. 

Till sidan Kompetensutveckling och stipendier

Rådet för hållbar utveckling

Rådet för hållbar utveckling ska stimulera till engagemang, vara rådgivande och följa upp arbetet i frågor som rör jämställdhet, mångfald, internationalisering, miljö och klimat.

Till sidan Rådet för hållbar utveckling

Aktuellt

På sidan aktuellt samlar vi nya och gamla nyheter.

Till sidan Aktuellt

 

Senast granskad:
Kontakt
Rådet för hållbar utveckling
Senast granskad: