Hållbar utveckling i utbildning – metodstöd

Alla studenter som tar en examen på Högskolan Dalarna ska under sin utbildning få lära mer om hållbar utveckling och hur det kopplar till det egna ämnesområdet. Nu tar vi fram ett metodstöd för lärare och programansvariga i arbetet med att göra detta möjligt.

På vilket sätt kopplar de globala hållbarhetsutmaningarna till vårt kunskapsområde? Vilken roll har vår utbildning när det gäller att möta dessa utmaningar? Den här typen av frågor behöver diskuteras om vi vill att alla studenter ska få möjlighet att lära mer om hållbar utveckling. Med start under 2023 kommer därför alla utbildningar ges i uppdrag att beskriva och värdera det man gör idag för att integrera hållbar utveckling i utbildningen, och ta fram förslag på förändringar där man ser luckor eller outnyttjade möjligheter.

För att underlätta arbetet finns ett skriftligt metodstöd, se länken nedan. Det innehåller en introduktion till begreppet hållbar utveckling och en uppsättning självvärderingsfrågor att besvara. Delar av självvärderingen ska diskuteras och besvaras gemensamt i en workshop med lärargruppen för utbildningen. Resterande delar besvaras av en självvärderingsgrupp vid ett separat tillfälle. Utöver vägledning och workshop kommer en verktygslåda med förslag på litteratur och goda exempel att tas fram.

Metodstöd: Hållbar utveckling i utbildning (pdf)

Under 2023 testas metodstödet i en pilot med sex utbildningsprogram. Efter förfining av metoden är tanken sedan att alla program (alternativt huvudområden eller kurspaket beroende på hur utbildningen är organiserad) ska ges möjlighet att genomföra självvärderingen under terminerna som följer. Följande program deltar i pilotomgången:

  • Business Intelligence, 60 hp + Data Science, 120 hp (avancerad nivå)
  • Bygg- och samhällsplanerarprogrammet, 180 hp (grundnivå)
  • Förskollärarprogrammet, 210 hp (grundnivå)
  • International Tourism Management, 180 hp (grundnivå)
  • Magisterprogram i engelska - lingvistik, 60 hp (avancerad nivå)
  • Magisterprogram i fysioterapi, 60 hp (avancerad nivå)

Är du student eller lärare och tycker att ditt program borde delta i nästa omgång, våren 2024? Hör i så fall av dig till programansvarig för ditt program!

Senast granskad:
Kontakt
Rådet för hållbar utveckling
Senast granskad: