Brädspel i undervisningen

Med hjälp av brädspel kan studenter närma sig hållbarhetsfrågorna på ett sätt som skapar engagemang och interaktion.

Studenter i ett klassrum som spelar brädspelet Dilemma.
Jon-Erik Dahlin

Att använda brädspel som lärandeverktyg kan vara ett bra sätt att närma sig det multidisciplinära ämnesområdet hållbar utveckling. Brädspel ger möjlighet att uppleva simulerade, komplexa situationer och ger studenter tillfälle att öva kritiskt tänkande, samarbete, förhandling, debatt, problemlösning och konkurrens.

Det finns brädspel som är specifikt utvecklade för lärande för hållbar utveckling på högskolenivå, från en grundläggande introduktion till avancerad fördjupning. Högskolan Dalarna har genom ett samarbete med utbildningsföretaget Snowflake Education tillgång till klassuppsättningar (upp till ca 40 studenter) av ett antal olika sådana brädspel. Kopplat till spelen finns guider som lärare kan utgå ifrån för att hålla seminarier där spelen används. Det finns även ett omfattande digitalt utbildningsmaterial med inspelade föreläsningar och studentuppgifter. Utbildningsmaterialet kan användas antingen fristående eller som förberedelse- och uppföljningsuppgifter i samband med spelseminarier.

Allt lärandematerial, både brädspelen och det digitala materialet, finns tillgängligt på både svenska och engelska. Om du är intresserad av att utforska eller utvärdera materialet, prova brädspelen eller få ett demo-konto för plattformen med det digitala undervisningsmaterialet, kontakta i första hand Johan Heier (se under Kontakt).

Genom samarbetet med Snowflake Education har du som är lärare på Högskolan Dalarna också möjlighet att gå kurs för att få en introduktion till lärande för hållbar utveckling. Det finns två olika kurser med lite olika omfattning och upplägg att välja mellan.

För mer information om Snowflake Educations utbildningsmaterial, besök gärna företagets webbplats och se de korta informationsfilmer som finns där.

Senast granskad:
Kontakt
Universitetsadjunkt energi och miljöteknik
Samordnare för miljö- och hållbarhetsfrågor
Senast granskad: