Aktuellt från rådet för hållbar utveckling, oktober 2022

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

I månadens nyhetsbrev kan du läsa om årets bästa uppsats på temat hållbar utveckling, läsa om kommande nätverksträff på temat hållbar utveckling i utbildning, ta del av innehållet från lunchseminariet med Scholars at Risk samt läsa mer om hur vårt hållbarhetsarbete fortlöpte under föregående år.

Lunchseminarium adresserade hot mot den akademiska friheten

I början av oktober hölls ett lunchseminarium med Karolina Catoni, som informerade om Scholars at Risks verksamhet och olika finansieringsmöjligheter för att ta emot riskutsatta forskare. Under lunchen lyftes även SARs årliga rapport, som belyser hot och attacker mot den akademiska friheten. 

Läs mer och ta del av presentationenen

Årets bästa uppsats på temat hållbar utveckling: estetiskt tilltalande och hållbara förpackningar

För att stimulera studenter till engagemang för hållbar utveckling delar Högskolan Dalarna varje år ut ett pris för det examensarbete som ger det starkaste bidraget till ett hållbart samhälle. Årets pris har tilldelats Andrea Abajová och Jakub Košík, som har läst på Högskolan Dalarnas magisterprogram i företagsekonomi med ett internationellt fokus. Andrea och Jakub hoppas att studien ska inspirera till utvecklandet av innovativa och hållbara förpackningar som bidrar till en hållbar framtid. Prisutdelning kommer att ske i samband med nästa RECAST-seminarium, den 1/11.

Läs mer om den vinnande uppsatsen och juryns motivering

Hållbarhetsrapport 2021: hur går det med vårt hållbarhetsarbete?

Rådet för hållbar utveckling har sammanställt ”Hållbarhetsrapport 2021 - uppföljning av Mål och uppdrag för hållbar utveckling vid Högskolan Dalarna 2021-2026” som visar hur arbetet har fortlöpt under föregående år. Rapporten illustrerar i vilken utsträckning uppdragen har införlivats i verksamhetsuppdrag och även till vilken grad uppdragen har genomförts enligt plan.

Mer information om rapporten och dess slutsatser

Träff med HU2, nätverket för Hållbar utveckling i högre utbildning

Fredagen den 25 november kl 9.00-12.00 bjuder nätverket HU2 in till en digital träff för att diskutera frågor om rör hållbar utveckling i högre utbildning och särskilt den kompetensutveckling som krävs för att stötta detta arbetet. Alla med intresse för frågan om hållbar utveckling i högre utbildning är välkomna, ingen föranmälan krävs. Ta chansen att delta i diskussionerna och ta del av inspirerande exempel från andra lärosäten! 

För mer information om agenda och zoom-länk, se inbjudan (PDF)

Senast granskad:
Senast granskad: