Aktuellt från rådet för hållbar utveckling, april 2022

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

En ny plan för jämställdhetsintegrering håller på att tas fram och sista anmälningsdag inför RECAST-seminariet den 2 juni närmar sig. Dessutom har studenter nu möjlighet att söka stipendiet för bästa examensarbete.

Bästa examensarbete med avseende på hållbar utveckling

Varje år delar Högskolan Dalarna ut en utmärkelse för det examensarbete som ger det starkaste bidraget till ett hållbart samhälle. Vinnande student tilldelas ett resestipendium om 10 000 kr, ämnat för fortsatt utbildning och kompetensutveckling.

Läs mer om utmärkelsen och hur du ansöker

Mål och uppdrag för hållbar utveckling

Målen för hållbar utveckling syftar till att precisera vad Högskolan Dalarna ska uppnå under perioden 2021-2026 för att främja en hållbar utveckling i sin verksamhet. Under slutet av förra året och under denna vår har rådet för hållbar utveckling besökt personalkonferenser på alla fem institutioner och berättat om målen. Syftet har varit att öka kännedomen om målen och öka delaktigheten i genomförandet av de uppdrag som finns knutna till varje mål.

Läs mer om mål och uppdrag för hållbar utveckling 2021-2026

Ny plan för jämställdhetsintegrering

På uppdrag av rektor arbetar just nu en grupp med att ta fram en ny plan för jämställdhetsintegrering. Planen ska resultera i en systematik för att upptäcka ojämställdhetsproblematik inom högskolan och aktiviteter för att förebygga och åtgärda dessa. Gruppen har i sitt första utkast valt att fokusera på fyra prioriterade målområden: Kunskap och kompetens om jämställdhetsarbetet, Lika möjligheter till karriärvägar, Jämställd studie- och arbetsmiljö samt Jämställd utbildning.

RECAST-seminarium 2 juni

Research Collegium for the Advancement of Sustainability (RECAST) är ett forum där forskare och doktorander från alla discipliner kan mötas för att diskutera forskning om hållbarhet, dela kunskap, utveckla tvärvetenskapliga samarbeten, bredda sina nätverk och finna nya samarbetspartner. Den 2 juni ordnar RECAST ett heldagsseminarium i Borlänge. Seminariet genomförs på engelska.

Alla anställda vid Högskolan Dalarna som är intresserade av forskning med kopplingar till hållbarhetsfrågorna är varmt välkomna att delta, anmälan senast 30 april. Vi bjuder på lunch och fika.

Ta del av programmet och anmäl dig

 

 

Senast granskad:
Senast granskad: