Utvärdera kurs

I alla kurser ska studenterna få göra en kursvärdering och den ligger sedan till grund för en kursanalys.

Utvärderingen av en kurs består av att studenterna genomför en kursvärdering och att du gör en kursanalys.  En utvärdering av kursen är en viktig del av kvalitetsarbetet.

Kursvärdering

En kursvärdering innebär att studenterna får ge sina synpunkter på kursen. Kursvärderingen ska ske i slutet av kursen (summativ), men den summativa kursvärderingen kan också kompletteras med löpande (formativa) kursvärderingar under kursens gång.

Om du vill göra en kursvärdering i form av en enkät kan du använda Sunet Survey & Report. När du skapar en enkät kan du utgå från huvudmall HDa enkätmall med logotyp, layout och färganpassning (svensk och engelsk variant) eller den innehållsmall som använts i det nya verktyget för kursvärderingar i Learn och Canvas.

Det finns ett nytt verktyg för kursvärderingar baserat på Sunet Survey integrerat i lärplattformen Learn och Canvas. Verktyget gör det lättare för dig som lärare att skapa och publicera anonyma kursvärderingar som följer GDPR. 

Instruktionsfilmer om enkätverktyg

Val av enkätsystem 

Sunet Survey frågetyper

Instruktionsfilmer om integrerade kursvärderingsverktyg

Kursvärdering 1 – Introduktion 

Kursvärdering 2 – Utskick av kursvärdering 

Kursvärdering 3 – Studentvy kursvärdering

Kursanalys

Kursanalysen är en sammanställning av studenternas synpunkter i kursvärderingen, eventuella löpande noteringar under kursens gång och undervisande lärares, kursansvarig lärares och examinators reflektioner och förbättringsförslag. Kursanalysen är viktig som verktyg för kursens utveckling då den ger vägledning inför nästa gång kursen går.

Ansvar för kursvärdering och kursanalys

Du som kursansvarig lärare ansvarar för:

 • val av kursvärderingsmetod
 • att genomföra en kursvärdering
 • arkivering av skriftliga kursvärderingar du gör utanför lärplattformen Learn/Canvas
 • sammanställning av kursanalysen i mall
 • publicering av kursanalys i kursrummet under "Kursinformation" för Learn, respektive "Kursöversikt" för Canvas
 • att kommunicera förslag på åtgärder och större utvecklingsbehov.

Mall för kursanalys (docx)

Utveckla och revidera kurs

Utifrån kursanalysen och synpunkter från studenter, löpande noteringar från medverkande lärare och examinator identifierar du förbättringsområden för kursen.

Vid behov utvecklar och reviderar du:

 • undervisningsmetoder
 • uppgifter
 • former för utvärdering
 • examinationer
 • litteraturlista
 • kursplan.

 Större revideringar av en kurs sker alltid i samråd med avdelningschef eller prefekt.

Senast granskad:
Kontakt

Få support i digitala undervisningsverktyg av våra IKT-pedagoger

Du som undervisar kan få hjälp med pedagogiska och tekniska frågor som rör undervisning

Stöd med digitala pedagogiska verktyg

Om du, eller ni i ert arbetslag, behöver stöd med att använda Högskolan Dalarnas digitala pedagogiska verktyg i er undervisning är du välkommen att boka en IKT-pedagog. Det kan gälla stöd i användandet av vår lärplattform, hybridsalar, samskapande verktyg, digitala möten, mediehantering och enkätverktyg.

Diskutera pedagogiska och didaktiska frågor

Om du, eller ni i ert arbetslag, vill diskutera pedagogiska och didaktiska frågor är du välkommen att kontakta en pedagogisk utvecklare för att boka en tid. Det kan till exempel gälla stöd kring kursupplägg, kursutveckling, undervisningsmetoder, studentaktivt lärande, tillgänglighet i undervisning, examination eller utveckling av program.

Skicka ett mejl till pedagogiskkonsultation@du.se där du beskriver det du vill diskutera. 

 

Senast granskad: