Samverkan med aktörer

Du som arbetar med exempelvis projekt eller forskningsansökningar har möjlighet att få stöd för att komplettera ditt nätverk av aktörer att samverka med. Syftet är att skapa än bättre förutsättningar för givande samarbeten i ditt arbete.

För att skapa givande samarbeten behövs kontakt med rätt typ av aktörer. Aktörer för samverkan kan finnas inom flera områden. Inom olika forsknings- och utvecklingsområden finns etablerade nätverk av olika aktörer som är beroende av varandra, exempelvis scienceparks, finansiärer, företag, högskolor, universitet och offentliga aktörer. Dessutom dyker nya aktörer kontinuerligt upp så som hubbar med tydliga mål om att vara en samverkande miljö, testmiljöer där samverkan drivs mellan olika parter, mötesplatser, nätverk, kluster och olika former av strategiska partnerskap med företag.

Hitta rätt aktör

Genom högskolans samverkansstrateg kan du får hjälp med att hitta rätt aktörer för ditt arbete – i syfte att skapa de bästa förutsättningarna framåt, oavsett om det gäller en forskningsansökan eller ett större projekt – pågående eller under planering. Samverkansstrategen arbetar för att kunna ge en aktuell bild av vilka möjligheter till samverkan som finns och att kunna föra samman olika kompetenser.

Senast granskad:
Senast granskad: