Mallar, blanketter och riktlinjer för utbildning på forskarnivå

Här hittar du mallar, blanketter och riktlinjer för doktorander och handledare.

Blanketter

Gemensamt för alla forskarutbildningar

Ansökan om antagning (pdf) 

Individuell studieplan (pdf)
(OBS! Denna fil går inte att öppna i webbläsare. 1) Högerklicka och välj "spara länk som" för att spara filen i din dator. 2) Öppna sedan filen i Acrobat Reader från den plats du sparade filen.)

Ansökan om tillgodoräknande (pdf)

Forskarutbildning i vårdvetenskap

Finansieringsintyg mall för Doktorsexamen (doc)

Anmälan om halvtidsseminarium (docx)

Ansökan och beslut om licentiatseminarium (pdf)

Ansökan och beslut om disputation (pdf)

Byte i handledaruppställning - blankett (docx)

Senast granskad:
Senast granskad: