Nyheter internationellt samarbete

 

 

Publicerad
Kategorier
Visa som:
SIDA meddelade i maj 2022 att finansieringen av Minor Field Studies, Linnaeus-Palme och den Globala skolan i nuvarande form upphör. Läs mer om beslutet på Sidas hemsida
Nyhet
Programmet ger stöd för att utveckla kurser och institutioner, högskoleadministration eller nationella utbildningsreformer med samarbetsländer utanför EU. Syftet är att bidra till modernisering av den högre utbildningen och en demokratisk utveckling i samarbetslandet.
Nyhet
International Credit Mobility (ICM) ger möjlighet att finansiera inresande utbytesstudenter och lärare från länder utanför EU. Ansökan sker centralt från Högskolan Dalarna i februari 2023. Hitta mer information här.
Nyhet
Högskolan Dalarna har tecknat ett nytt samarbetsavtal med Shitennoji University, Japan
Nyhet
Högskolan Dalarna har nära 700 000 kr i stipendiemedel som kan användas för utomeuropeisk mobilitet. Gäller utresande studenter och personal.
Nyhet