Registrera projekt i forskningsdatabasen

När du startar ett forskningsprojekt ska du registrera det i Högskolan Dalarnas forskningsdatabas.

Registrera eller redigera ett projekt 

När ett forskningsprojekt har beviljats finansiering och projektet startar ska du också registrera (skapa) det i Högskolans forskningsdatabas (projektdatabas). Du kan endast redigera projekt som du själv har skapat eller där du är deltagare. Vid tekniska problem ska support@du.se kontaktas. Samma sak gäller exempelvis vid behov av redigering av information på grund av att projektdeltagare inte längre finns kvar i organisationen. 

Kom ihåg att spara dina registreringar i systemet löpande. Notera att vid inaktivitet i systemet under 20 minuter, avbryts sessionen. 

Obs!
Då dagens projektdatabas inte fullt ut uppfyller högskolans nuvarande behov och krav kommer en översyn göras. Mer information om detta kommer så småningom att publiceras här. Använd, under tiden, existerande databas för registrering av ditt projekt. 

Registrera och uppdatera forskningsprojekt (kräver inloggning)

Registrerade projekt visas på din personliga presentationssida

Databasen är en viktig del i presentationen av högskolans forskning. När ditt projekt är registrerat får det en egen webbsida och din forskning blir sökbar för externa besökare, till exempel forskare och journalister.

Dina registreringar i databasen kopplas automatiskt till din personliga presentationssida på du.se. Projekten kopplas också ihop med DiVA och kommande publikationer inom projektet. På så sätt kan du se, både i DiVA och på webben, vilka publikationer som hör till respektive projekt och vice versa.

Det går att hitta samtliga forskningsprojekt via sökfunktionen på vår webbplats:

Sök forskningsprojekt

Senast granskad:
Kontakt
Support vid tekniska frågor
Senast granskad: