Forskningsprojekt

Från och med den 10 oktober 2023 kommer det inte längre vara möjligt att lägga till eller ändra information i forskningsdatabasen. Läs mer om möjligheter att visa forskning på högskolans webb.

Status för tillfällig lösning

Utveckling av en tillfällig lösning pågår. Preliminär lansering av verktyget är planerat under mars. Nästa tillfälle för information sker i mitten av mars 2024.

Viktig information om forskningsdatabasen

Från och med den 10 oktober 2023 kommer det inte längre vara möjligt att lägga till eller ändra information i forskningsdatabasen. Orsaken till det är att databasen befinner sig på en äldre server, vilket utgör en säkerhetsrisk om vi fortsätter att använda den. Därför kommer den att stängas ner. Den information som redan finns kommer att vara synlig på webben i några veckor framöver.

Just nu arbetar verksamhetsstödet för att hitta en tillfällig lösning för att vi fortfarande kan visa upp vår forskning på högskolans webbplats. Under en period finns inget fungerande verktyg för att visa projekt tills den tillfälliga lösningen är på plats.

Sammanfattning

  • Från och med 10 oktober kan du inte lägga till eller ändra information i forskningsdatabasen.  
  • Det finns inget fungerande verktyg för att visa ditt projekt på webben tills att den tillfälliga lösningen är på plats.
  • Projekt kommer inte längre att visas automatiskt på din personliga profilsida på du.se.
  • Projekt kommer att tappa kopplingen till DiVA och kommande publikationer inom projektet.
  • Status: utveckling av en tillfällig lösning pågår. Preliminär lansering av verktyget är planerat under slutet av mars. Nästa tillfälle för information i mitten av mars 2024.

Möjligheter att visa din forskning 

Visa forskningsprojekt på din personliga profilsida

Forskningsprojekt är en viktig del i presentationen av högskolans forskning. Genom att lägga till ditt projekt blir din forskning sökbar för externa besökare, till exempel forskare och journalister.

Du kan manuellt lista forskningsprojektet på din profilsida. Du uppdaterar din personliga profilsida genom att söka på ditt namn på medarbetarwebben och klicka på "Redigera profil".

Profilsidan – en sida om dig

Visa forskningsprojekt på din forskargrupps sida

Webbsidorna om forskargrupper finns för att stärka all den forskning som bedrivs inom institutioner och på högskolan. Sidorna finns för att göra det enkelt för externa målgrupper att ta till sig forskargruppers forsknings- och kompetensområden.

Ta fram och uppdatera webbsida om forskargrupp

Senast granskad:
Kontakt
Support vid tekniska frågor
Senast granskad: