Övrigt

Ange här övriga föreskrifter för kursen, exempelvis uppgift om uppdragsutbildning, obligatoriska kursmoment, begränsning av antal examinationer, etcetera.

Exempel på standardfraser

Om kursen är nätbaserad:

(SV) ”För nätbaserad kurs krävs tillgång till dator med internetuppkoppling samt headset och webbkamera.
(ENG) ”For web-based course a computer with internet access as well as a headset and a webcam is a requirement.”

Om kursen är på preparandnivå:

(SV) ”Kursen får ej ingå i en examen vid Högskolan Dalarna.”
(ENG) “The course cannot be included in a degree issued by Högskolan Dalarna.”

Om kursen som ges på annat språk än svenska:

(SV) ”Undervisningsspråk är X.”

(ENG) “Language of instruction is X”

 

I den beslutade kursplan visas alltid denna text automatiskt, dvs den behöver inte läggas till när kurseplanen skapas i KPW:

(SV)
Kursen kan inte ingå i en examen tillsammans med andra kurser med motsvarande innehåll.

Om studenten har ett beslut/rekommendation om riktat pedagogiskt stöd från Högskolan Dalarna på grund av funktionsnedsättning, har examinator rätt att anpassa examinationen. Examinator avgör utifrån kursplanens mål om examinationen kan anpassas i enlighet med beslutet/rekommendationen.

(EN)
This course cannot be counted towards the same degree along with courses that have equivalent content.

If the student has received a decision/recommendation granting study support from Dalarna University because of a disability, then the examiner has the right to offer an alternative examination arrangement. The examiner takes into account the objectives in the course syllabus when deciding whether the examination can be adapted in accordance with the decision/recommendation.

Senast granskad: