Nyckelord

Ange ord som den sökande kan tänkas använda för att hitta utbildningen på sökandewebben. Skrivs in ett och ett med ett mellanslag mellan orden. Man får ange högst 15 ord per språk (svenska och engelska). Använder man fler kommer de extra orden inte att användas på sökandewebben.

Senast granskad: