Innehåll

Kursens innehåll ska beskrivas så att det är lättläst och förståeligt. Innehållet i kursen ska på ett tydligt sätt överensstämma med kursens lärandemål.

Innehållet i kursen måste vara beskrivet på ett sådant sätt att det går att jämföra med innehållet i andra kurser för att det ska vara möjligt att göra bedömningar vid eventuella ansökningar om tillgodoräknande.

Om kursen är indelad i en eller flera delkurser ska delkursernas benämning, innehåll och omfattning i högskolepoäng anges. Delkursernas benämning anges på svenska och engelska.

Kursens innehåll, samt innehållet i eventuella delkurser, kan ges en utförligare beskrivning i kurshandboken.

Senast granskad: