Betyg

Betygsskalan som tidigare angetts, kommer per automatik att visas på kursplanen.
De moduler som skapas/skapats kommer per automatik att visas på kursplanen.

Har skrivs förutsättningarna för individuellt slutbetyg på hela kursen framgår och är rimliga.

Exempel: ”För att erhålla betyg Väl godkänd krävs betyg Väl godkänd på delkurs 1, 3 och 4.”. Eller: ”För att erhålla betyg Väl godkänd krävs betyg Väl godkänd på minst 22,5 hp av kursens 30 hp.”

Senast granskad: