Behörighet

De behörighetsskrav som ställs ska vara relevanta för kursens mål, innehåll och nivå. Kontrollera att behörighetskraven stämmer överens med kursens fördjupningskod. Begreppet Motsvarande kunskaper skrivs inte ut i behörighetskravet. Det finns dock med i all behörighetsbedömning.

Behörighetskraven ska beskrivas på ett tydligt och lättförståeligt sätt. Det ska vara lätt för både studenter och antagningshandläggare att utläsa vad som faktiskt krävs för att studenten ska kunna bedömas som behörig till kursen. Om en eller flera specifika kurser krävs för behörighet ska namnet/-n på dessa kurser skrivas ut i sin helhet, inte med kurskod.

De krav på särskild behörighet som ställs ska vara absolut nödvändiga för att studenten ska kunna tillgodogöra sig utbildningen. Kravet får inte ställas för högt eller för lågt.

Endast ett behörighetskrav kan läggas till. Behöver du en behörighet där flera krav ingår och du inte kan hitta en sådan, så måst du beställa den (klicka då på plus-knappen som finns till höger och sedan klickar du på Beställ nytt behörighetskrav.

Senast granskad: