Handledning för kursplaneförfattare

Svensk och engelsk benämning

Stöd i hur du namger kurser både på svenska och engelska och att tänka på när du namnger kurser som omfattar omfattar ett självständigt arbete.

Svensk och engelsk benämning

Huvudområde med fördjupning

Stöd i hur du använder huvudområden i kurser, och hur fördjupningskoder för kurser i huvudområden ska anges.

Huvudområde med fördjupning

Behörighet

Stöd i hur du formulerar behörigheter till kurser, och vad som är viktigt att tänka på.

Behörighet

Mål

Stöd i hur du formulerar lärandemål för din kurs, och viken av att formulera tydliga och avgränsade mål.

Mål

Innehåll

Stöd i hur du formulerar och beskriver innehållet i kursen.

Innehåll

Examinationsformer

Stöd i hur du väljer och skriver examnationsformer för kursen, och hur examinationsformer ska förhålla sig till moduler och innehåll i kursen.

Examinationsformer

Betyg

Betyg sätts utifrån betygskalan som kursen har, förutsättningarna för individuellt slutbetyg anges under betyg.

Betyg

Learning Outcomes

Nyckelord

Övrigt

Senast granskad: