Kampanj - kunskap gör skillnad

”Kunskap gör skillnad” är Högskolan Dalarnas studentrekryteringskampanj med filmer och annonser i sociala medier som vår målgrupp kommer att mötas av inför sökperioderna för höstens och vårens utbildning och fram till sista ansökningsdag.

Kampanjen riktar sig i första hand till alla som är intresserade av högre utbildning såsom nybörjare, yrkesverksamma och personer som vill ha utveckling och bildning för att förnya eller förändra sin karriär eller yrkesbana. Sekundärt vill vi också nå andra som är intresserade av utbildning och forskning.
 
Att nå alla dessa med samma budskap, kanal och innehåll är inte möjligt. Vi anpassar därför kommunikationen även efter mottagarnas kontexter och inte bara utefter demografiska variabler.

Annonsering i sociala medier

Kampanjen är riktad annonsering i sociala medier som Facebook och Instagram och syns i första hand fram till sista ansökningsdag, både regionalt och i kringliggande län. Vissa delar av kampanjen annonseras även nationellt.

I annonserna används en kortare film eller text med bild som länkas till vår utbildningssida alternativt programsidan där en längre version av filmen eller ett reportage finns publicerad. För att komplettera våra budskap använder vi hashtag #kunskapgörskillnad.

Kampanjen bygger på att inspirera till att börja studera, förändring, självutveckling och möjlighet att fördjupa sig i sina intressen. Filmerna och reportagen som annonseras berättar personligt, öppet och äkta om människorna på Högskolan Dalarna och bland annat om hur det är att studera och utvecklas hos oss samt vart deras studier tagit dem, hur forskningen kommer till nytta redan i utbildningen och kontakten till framtida arbetsgivare.

Samtliga filmer är tillgänglighetsanpassade med text och syntolkning.

Elin, Anders, Lama och Tommy

Filmerna berättar om personens liv, beslutet kring högskolestudier och vad studierna betytt och hur de har förändrat personens liv på olika sätt.

imagedwbf.pngAnnons Anders.png

 

Kvalitét och forskning

Denna film lyfter utbildningskvalitet och forskning samt visar att forskning är en naturlig del i vardagen för högskolans lärare och kommer studenten till nytta redan i utbildningen och hur detta påverkar studentens yrkesutövning efter studierna.

.Byggteknik.png

För framtidens utmaningar

Filmerna visar våra styrkeområden, kvalitet, forskande lärare, närhet, stöttande kultur, samverkan och goda chanser att få drömjobbet. Under kampanjen för vårens utbildningar annonseras endast filmen för språk, då övriga har intag till hösten. 

Visste du att?

Kortare filmer med animerad text och filmklipp eller stillbilder. Syftet med dessa är att väcka intresse och locka mottagaren till att vilja veta mer.

 

Nytt/förändrat program: Grafisk design och webbutveckling

I filmen berättar studenten om sina tankar och erfarenheter kring utbildningen, arbetslivet, tillgodogörande av forskning i sin utbildning. En alumn berättar om sin erfarenhet av utbildningen, arbetslivet och samverkan. Denna extra insats genomfördes endast inför höstens intag, 

Annons_grafisk_design.png

Reportage

Intervjuer i text och bild med hänvisning in på programsida för att läsa mer. Under kampanjen för vårens utbildningar annonseras endast barnmorskeprogrammet, då övriga har intag till hösten. 

Demensvard.pngblobid2.png

Vard_av_aldre.pngBarnmorska.png

Landningssida - Samlingssida

De annonser som publiceras länkas till vår utbildningssida där en längre version av filmerna är publicerde. I vissa fall som till exempel reportage i text och bild länkar vi till respektive programsida. 

Utbildning

 

Sen anmälan

Efter sista ansökningsdag finns möjlighet att söka utbildningar öppna för sen anmälan. Eventuella extra insatser och vilka utbildningar som eventuellt ska annonseras under denna period beslutas av styrgruppen för studentrekrytering. 

Kampanj - Sen anmälan

Senast granskad:
Kontakt
Avdelningen för kommunikation
Senast granskad: