Hjälpstuga – få stöd och tips för din profilsida

Få hjälp av avdelningen för kommunikation kring hur du ska formulera dig så att din profilsida blir tilltalande och intressant, men också hjälp med själva redigeringsverktyget.  Dessutom erbjuds fotografering.

Anmälan hjälpstuga

Anmälan fotografering

I samband med hjälpstugorna för profilsidorna finns också möjlighet att fotograferas för att få en uppdaterad profilbild.

Senast granskad:
Senast granskad: