Fotografering för profilsidor

Som medarbetare på högskolan har du automatiskt en profilsida på du.se – en sida om dig som visas vid sökning på ditt namn. Nu är det dags att uppdatera innehållet och ditt foto.

Anmälan fotografering

Senast granskad:
Senast granskad: