Kommunikationskanaler

För att kommunikationen ska ha effekt måste den nå fram. Ibland räcker det med en kanal, andra gånger behövs flera.

Här återfinns en översikt av de externa och interna kommunikationskanaler som högskolan använder. Här hittar du även mer information om våra webbplatser och vår närvaro i sociala medier samt om profilsidor.

Kanaler där vi når externa målgrupper

Högskolan Dalarnas webbplats du.se

På du.se finns bland annat informations- och faktasidor, nyheter och ett kalendarium. Avdelningen för kommunikation avgör vilken placering informationen får.

Sociala medier

I dag använder vi Facebook, Instagram, YouTube och Linkedin. När det är viktigt att nå många köper vi annonsutrymme (sponsrade inlägg). All annonsering ska gå via avdelningen för kommunikation.

Missa ingenting!

Följ Högskolan Dalarna på Facebook, Instagram och Linkedin.

Pressmeddelanden eller pressinbjudningar

När medierna rapporterar om vår verksamhet når de många läsare, tittare och följare.
Alla utskick till medierna ska gå via avdelningen för kommunikation.

Medier och nyheter

Annonser i tidningar, radio och tv

Vi annonserar i första hand i sociala medier där vi har möjlighet att mäta effekten. När vi får erbjudanden om att göra bilagor, temanummer och liknande tackar vi i regel nej.

Informationsskärmar

Vill du nå personer i en viss byggnad, använd informationsskärmarna. För bibliotekets skärmar, kontakta biblioteket. För övriga skärmar, kontakta receptionerna.

Mässor, seminarier och andra event

Alla personliga möten innebär en viktig chans att kommunicera specifika budskap.  

Kanaler där vi når varandra

Medarbetarwebben

Medarbetarwebben är navet för den interna kommunikationen. För att inte missa något, ta för vana att gå in på medarbetarwebben varje dag.

Informationsskärmar

Informationsskärmar kan användas som ett komplement till medarbetarwebben. För bibliotekets skärmar, kontakta biblioteket. För övriga skärmar, kontakta receptionen på din ort.

Teams

I verktyget Teams kan grupper dela dokument, chatta och även bjuda in externa parter. Arbetsgrupper, avdelningar och projektgrupper har egna samarbetsytor i Teams.

Om du vill beställa en ny samarbetsyta, kontakta avdelningen för IT och digital infrastruktur.

Outlook

Outlook är vårt mejlprogram. Det passar även bra för planering och för möteskallelser.

Möten och samtal

Den allra viktigaste interna kommunikationskanalen är det personliga mötet. När du planerar din kommunikation, lägg in tid för avstämningsmöten och samtal.

Tänk på att många medarbetare ser chefen som sin främsta informationskälla.

Mer om våra webbplatser

Extern webbplats: du.se

Den externa webbplatsen är vår viktigaste kommunikationskanal mot omvärlden. För många är du.se det allra första mötet med Högskolan Dalarna.

På du.se ska användarna snabbt och enkelt hitta svar på sina frågor. Webbplatsen ska vara välkomnande, funktionell och tillgänglig.

Medarbetarwebben

Medarbetarwebben är den del av du.se där du nu befinner dig. Den vänder sig främst till anställda vid Högskolan Dalarna, men är öppen för alla.

På medarbetarwebben finns nyheter, fakta, riktlinjer, instruktioner och praktisk information – innehåll som underlättar din arbetsvardag.

Studentwebben

Studentwebben är en del av du.se. Här finns information och tjänster för studenter, till exempel schema, kursrum, kursvärderingar och bibliotekslån. För att ta del av innehållet krävs en inloggning.

Avdelningen för kommunikation ansvarar för högskolans webbplatser. Har du frågor eller förslag? Välkommen att höra av dig!

Sociala medier

I sociala medier kan du kommunicera direkt med din målgrupp. Du har stora möjligheter att skapa engagemang och interaktion, inte minst genom att budskap snabbt kan spridas till många. Att vara aktiv på sociala medier innebär också att du kan fånga upp aktuella frågor och lära dig mer om dina målgrupper. 

Högskolan Dalarna har officiella konton på Facebook, Instagram och Linkedin. Har du idéer eller synpunkter som rör innehållet? Välkommen att höra av dig till avdelningen för kommunikation.

Om du funderar på att starta ett konto för exempelvis ett program eller projekt måste du först kontakta avdelningen för kommunikation, det är ett krav.

Profilsidor

Som medarbetare på högskolan har du en profilsida på du.se – en sida om dig som visas vid sökning på ditt namn.

Profilsidan – en sida om dig

Senast granskad:
Kontakt
Avdelningen för kommunikation
Senast granskad: