Akademisk högtid

Akademisk högtid vid Högskolan Dalarna arrangeras en gång vartannat år för att hedra högskolans nya professorer och doktorer. I samband med högtiden delas priser och utmärkelser ut.

Bland högskolans traditioner finns den så kallade akademiska högtiden, där vi bland annat firar doktorspromotion och professorsinstallation. Högtiden har anor ända från medeltiden och är gemensam för alla forskningsbärande högskolor och svenska universitet. Vid högtiden är det den akademiska prestationen som är i fokus och som högtidlighålls.

Doktorspromotion och professorsinstallation

Doktorspromotionen är den högtidliga akt vid högskolan då doktorander som avlagt doktorsexamen promoveras till doktorer. Därutöver promoveras även hedersdoktorer för förtjänstfulla insatser inom sitt område. Den som ska promoveras beträder parnassen, hälsas av promotor och mottar lagerkransen eller doktorshatten och diplomet.

Professorsinstallation har medeltida anor som påminner om de gamla banden till kyrkan. När en gång i tiden en domkapitelsledamot insattes i sitt ämbete fick han en särskild stol anvisad i domkyrkans kor, stallum. Ordet härstammar från nutidens "installation". Installationen av en ny professor sker när rektor tilldelat den nya professorn ett diplom

 

Senast granskad:
Akademisk högtid 2025

Datum:  21 mars 2025 (genrep 20 mars)

Plats: Kulturhuset tio14, Myntgatan 10-14, Falun

Kontakt och frågor: hogtid@du.se

Installationsföreläsningar av professorer

De uppmärksammas 2025: Nya professorer, doktorer, doktorer vid annat lärosäte, docenter, meriterad och excellenta lärare och lektorer (befordrade på konstnärlig grund) som har blivit befordrade/utnämnda perioden 1 november 2022 till 30 september 2024.

Senast granskad: