Lokalerna på nya Campus Borlänge

Lokalerna på nya Campus Borlänge kommer vara moderna, flexibla och kreativa. Lärmiljöerna står för den största förändringen jämfört med nuvarande campus.

Nya Campus Borlänge är fyra våningar högt samt en källarvåning. Entré till högskolan kommer återfinnas både gentemot Stationsgatan och Liljeqvistska parken.

Översikt över lokalerna våning för våning

Plan 0

Planskiss över plan 0 på nya Campus Borlänge.

På plan 0, återfinns källare och garage. Här kommer det vara möjligt för medarbetare att parkera sin cykel inomhus. Cykelförrådet är i norra delen av byggnaden. 

Plan 1

Planskiss över ett våningsplan där olika färger markerar olika funktioner.

Plan 1 är också entréplan. Här återfinns i södra delen av byggnaden biblioteket och reception. Mot Stationsgatan återfinns ett café som också har en egen ingång. I norra delen av gyggnaden finns teknikhallen. I mitten av byggnaden har studentkåren sin expedition samt lärmiljöer. 

Plan 2  Planskiss över våningsplan som beskriver vad som återfinns.

På plan två återfinns i södra delen av byggnaden lärmiljöer, i mitten av byggnaden återfinns studentlounge och även terrasser. Dessutom i den mer norra delen av byggnaden återfinns arbetsplatser/kontorslokaler. 

Plan 3

Planskiss över plan 3.

Plan 3 består till stor del av arbetsplatser/kontorslokaler samt personallounge och terass för personalen. I den södra delen av planet återfinns lärmiljöer med större salar. 

Plan 4

Plan 4.JPG

Plan 4 inrymmer i byggnadens södra del Campus Borlänges största etagesal. I norra delen återfinns ytterligare lärmiljö samt arbetsplatser/kontorslokaler. 

Gestaltning och inredning

Mörkröd, blånande berg, lindblomsgrönt och mullvad är några av de färger som kommer möta dig på nya Campus Borlänge. Mörkröd är en nyans som kommer gå igen i hela byggnaden, främst på dörrar. Väggkulören kommer vara lite mustigare i korridorerna än i lärosalar och kontorsmiljön.

  • På entréplan är basen det svarta golvet, ribbpanel i vitlaserad kvistfri furu. Träinslag kommer vara en röd tråd genom byggnaden.
  • I kontorsrummen kommer det vara textilmatta i en mullvadsnyans och väggarna är gröngrå och ljusare ton av mörkröd på dörrpartierna.
  • De större etage- och gradängsalarna kommer både ha en dov blå matta och ett blått tak och vitlaserade ribbpanel på väggarna. 
  • Biblioteket kommer bjuda på en färgsprakande lekfull miljö. Här sticker det ut både färgmässigt och i form – gröna bokhyllor och textiler i olika färger. Inne i biblioteket kommer det också finnas en tyst miljö som kommer vara helt tvärt om i färg. Med blå matta, mörka väggar och mörkt undertak.

Nyhet: Jordnära färger på nya campus

Senast granskad:
Senast granskad: