Styrdokument

Ett styrdokument anger de lokala ramar som styr Högskolan Dalarnas verksamhet och gäller alltid tillsvidare.

I grunden styrs vår verksamhet av lagar, regler och förordningar som beslutas av riksdag och regering.

Utöver det har Högskolan Dalarna lokala styrdokument, beslutade av högskolestyrelsen, rektor eller av en kollegial nämnd.

Strategidokument, budget, handlingsplaner, verksamhetsuppdrag och andra tidsstyrda dokument finns på du.se.

Styrdokument (du.se)

 

 

 

 

 

Senast granskad: