Val till UFN och FUN

Lärar- och forskarkollegiets representanter i utbildnings- och forskningsnämnden (UFN) och forskarutbildningsnämnden (FUN) utses genom lärosätesövergripande kollegiala val.

UFN är det högsta kollegialt sammansatta organet inom högskolan. Nämndens  uppdrag är högskoleövergripande och avser akademisk kvalitet på lärosätet. FUN arbetar på uppdrag av UFN och ansvarar för akademisk kvalitetssäkring av forskarutbildningarna vid Högskolan Dalarna. UFN och FUN fattar direkta beslut i vissa fall, och bereder ärenden för beslut av rektor och prefekter i andra fall.

Så går valet till

Valet till UFN och FUN pågår under våren 2023 för att utse ledamöter för den kommande mandatperioden på tre år med tillträde 1 juli 2023. 

  • Till UFN ska 5 ledamöter utses
  • Till FUN ska 2 ledamöter utses

Viktiga datum

  • 230227: Preliminära vallängder och lista över valbara anslås. 
  • 230306: Sista dag att lämna synpunkter på vallängder till valförrättare.
  • 230308: Fastställda vallängder och lista över valbara anslås. Nomineringsperiod startar. 
  • 230315: Sista dag att nominera.
  • 230322: Valberedningens förslag och övriga nomineringar anslås.
  • 230402-230412: Vallokalen är öppen.
  • 230419: Valresultatet tillkännages.

Röstberättigade i valet

Röstberättigade är lärare som är tillsvidareanställd och verksam inom utbildning eller forskning eller den kollegiala nämndorganisationen vid Högskolan Dalarna till minst 50 % av en heltid, samt biträdande lektorer och post-doktorer.  

Valbara till UFN

Valbar är lärare som är tillsvidareanställd och verksam inom utbildning eller forskning eller den kollegiala nämndorganisationen vid Högskolan Dalarna till minst 50 % av en heltid och disputerad.

Valbara till FUN

Valbar är lärare som är tillsvidareanställd och verksam inom utbildning eller forskning eller den kollegiala nämnd­organisationen vid Högskolan Dalarna till minst 50 % av en heltid och docent eller professor.

Nominering

Lärare, forskare, forskarassistenter, administrativ personal och även chefer kan nominera till valet. Det är möjligt att nominera sig själv och/eller någon annan valbar. De personer som nomineras ska vara vidtalade och ha gett sitt godkännande. Nominering är möjlig 8-15 mars. 

Valberedningens förslag

Ta del av valberedningens förslag. 

Nominerade och självpresentationer

Presentationer av kandidaterna i respektive val. 

Senast granskad:
Kontakt

Har du frågor om valet? Välkommen att höra av dig. Har du frågor om valbara, röstberättigade eller nomineringar kontakta respektive valberedning.

Nämndkansliansvarig
Universitetslektor pedagogik
Valberedning
Professor energiteknik
Docent Engelska med didaktisk inriktning
Professor omvårdnad
Valförrättare
Avdelningschef
Senast granskad: