Forskarutbildningsnämndens beslutsmandat och styrdokument

Utbildning- och forskningsnämndens och Forskarutbildningsnämndens beslutsmandat regleras via Högskolan Dalarnas delegationsordning.
Senast granskad:
Senast granskad: