Organisation inom ISLL

Här får du information om organisationen inom institutionen för språk, litteratur och lärande (ISLL) samt kontaktinformation.

Institutionsledning

  • Prefekt Boglárka Straszer bsr@du.se
  • Proprefekt vakant

Avdelningschefer

  • Avdelningen för språk 1 Loretta Qwarnström lqw@du.se
  • Avdelningen för språk 2 Kristina Hildebrand khi@du.se
  • Avdelningen för språk 3 Anita Carlsson anca@du.se och Irma Vaarala iva@du.se

Ämnen och ämnesföreträdare

Program och programansvariga

Magisterprogram

Masterprogram

Magisterexamen

  • Magisterexamen i franska Monika Stridfeldt mst@du.se
  • Magisterexamen i tyska Anneli Fjordevik afr@du.se

Kursansvariga

Sök på kurskod och kurstitel i sökfunktionen kursansvariga på vår webbplats: du.se

Senast granskad:
Kontakt
Agneta Hybinette
Institutionsadministratör
Senast granskad: