Vad tycker du om medarbetarwebben?

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

För 1,5 år sedan lanserades högskolans medarbetarwebb och nu genomförs en webbplatsundersökning för att samla in åsikter om webbplatsen.
En kvinna sitter vid en bärbar dator.
Medarbetarwebben ska göra det enkelt för dig att ta del av övergripande information och service som stödjer dig i ditt arbete – oavsett vad du arbetar med. Nu kan du tycka till om hur du tycker det fungerar. Linnea Engblom

Undersökningen kommer att visas som en pop-upruta på medarbetarwebben från och med måndag 9 oktober och en månad framåt. Rutan visas när du besöker någon av medarbetarwebbens sidor och går att dölja om du vill göra undersökningen vid ett senare tillfälle.

Det tar några minuter att genomföra undersökningen och du får svara på ett antal frågor om specifika delar samt om helhetsupplevelsen av webbplatsen.  Undersökningen är anonym och den kommer inte att dyka upp fler gånger när du har besvarat den.

Genom undersökningen samlas en bild av vad du som medarbetare tycker fungerar bra med högskolans medarbetarwebb och vad det finns för behov av justeringar. Den ger också ett index på hur vi ligger till mot andra intranät eller medarbetarwebbar i samma bransch.

Undersökningen tillhandahålls av Web Service Award (WSA) som arbetar med kvalitetssäkra metoder för att utvärdera webbplatser och intranät, oavsett plattform.

 

Kontakt
Avdelningen för kommunikation
Senast granskad:
Senast granskad: