Anneli Fjordevik - ny proprefekt på ISLL

Tidigt i veckan kom nyheten att Anneli Fjordevik är ny proprefekt på institutionen för språk, litteratur och lärande. Här lär du dig mer om hennes akademiska karriär och om hur hon väljer koppla av när möjligheten finns.
Anneli Fjordevik vid ett bord
Anneli Fjordevik

Akademisk karriär

Jag disputerade i tyska i Uppsala (efter studier i Uppsala och Wien) och har under många år arbetat växelvis där och i Falun. Sedan 2019 är jag anställd på heltid på Högskolan Dalarna.

Jag har genom åren undervisat på allt ifrån grundläggande till utlandsförlagda universitetskurser och kurser på avancerad nivå och haft olika uppdrag som ämnesföreträdare, koordinator för utlandsförlagda kurser samt varit utbildningsledare i Uppsala en kortare tid. I min forskning har jag rört mig från tidigt 1800-tal till litteratur i nya medier, högskoledidaktiska frågor och aktuell ungdomslitteratur.

Uppdraget som proprefekt

Uppdraget som proprefekt sökte jag för att det verkar intressant och stimulerande att arbeta med övergripande institutionsfrågor och arbetsuppgifter på högskolan men även för att jag upplever att det är en trevlig och tillåtande arbetsatmosfär på ISLL. Jag tycker det är bra att uppdraget är på deltid så att man står med ”ena benet” i sitt ämne och kan verka mellan egen undervisning och forskning och de mer övergripande frågorna på institutions- och högskolenivå. Det mest spännande ska nog bli att få en större inblick i all verksamhet som pågår på institutionen, inte minst i de ämnesöverskridande forskargrupperna.

Ledig tid

På min lediga tid kopplar jag gärna av med en bok på något trevligt café eller i en strandkorg i Prerow.

Senast granskad:
Senast granskad: