Akademisk litteracitet – att stödja studenters utveckling av akademisk läsning och skrivning

I det pågående forskningsprojektet ALiSS, Academic Literacies in Social Sciences, undersöker två forskare från språkverkstaden Språkstödet, Institutionen för språk, litteratur och lärande, hur universitetslärare kan stödja och utveckla studenternas akademiska läsande och skrivande i ämnesstudierna.
Studenter runt ett bord
Avdelningen för kommunikation

Projektet Academic Literacies in Social Sciences (ALiSS) skapar kunskaper om hur universitetslärare kan bidra till studenters utveckling av akademisk litteracitet, vilket omfattar bland annat akademisk läsning och skrivning.

Utgångspunkten i forskningsprojektet är att arbeta med undervisande lärares autentiska frågor som handlar om undervisningspraktiker kring studenternas akademiska skrivande. Det är mycket viktigt att uppmärksamma undervisningspraktiker för att skapa kunskap om hur lärare kan möta och stödja studenternas behov i förekommande skriftpraktiker. Akademisk litteracitet kan även bidra till utvecklingen av studenternas lärande i ämnet genom att använda ämnets språk för att skapa och kommunicera vetenskap.

Projektet bidrar med ny kunskap om vad det i dag innebär att utveckla akademisk litteracitet inom högre utbildning i Sverige. Genom projektet får lärare, programmet och forskningen på så sätt möjlighet att ta del av goda exempel på lärares utvecklande av akademisk litteracitet hos studenter. Projektet bidrar också till kunskaper om vad lärare uppfattar som relevanta frågor i lärares undervisningspraktik.

Om projektet

Projektets titel: ALiSS: Academic Literacies in the Social Sciences

Projektledare: Marie Nordmark, lektor i svenska och excellent lärare, Institutionen för språk, litteratur och lärande, Högskolan Dalarna

Forskare: Miguel Garcia-Yeste, lektor i engelska, Institutionen för språk, litteratur och lärande, Högskolan Dalarna

Senast granskad:
Senast granskad: