Forskningsseminarium

Utbildningsvetenskapliga seminariet

Undervisningsstrategier och UHU-praktiker för hållbar utveckling i förskolan. Vad påverkar förskollärares undervisning för hållbar utveckling?

Datum: , kl 13:00 - 15:00
Plats: Campus Falun
Lokal: Selma och zoomrum 110
Presentatör: Anders Ohlson, doktorand i pedagogiskt arbete

Detta är ett slutseminarium för doktorsavhandling inom ämnet pedagogiskt arbete. Avhandlingen beskriver hur undervisning för hållbar utveckling sker i förskolan och vad som påverkar denna. Utifrån en ny läroplan, där en holistisk syn på hållbar utveckling definierats och undervisningsbegreppet stärkts, synliggörs hur undervisning för hållbar utveckling sker i förskolans olika lärmiljöer och vad som påverkar val av undervisningsstrategier och UHU-praktiker.

Extern läsare är Mia Heikkilä, SU

Huvudhandledare är Niclas Gericke, KAU

För mer information kontakta
Professor pedagogiskt arbete
Annie-Maj Johansson
Docent pedagogiskt arbete
Senast granskad: