Nätverksträff

Kollegial mötesplats för Läs- och skrivdidaktik - LÄSK november

Kollegial mötesplats för Läs- och skrivdidaktik - LÄSK.
Datum: , kl 15:00 - 17:00
Plats: Zoom

Delta via Zoom

Planerat forskningsprojekt inom ämneslitteracitet: Lena Skoglund, Susanne Römsing, Lotta Wedman, Helena Grundén, Maria Larsson och Tarja Alatalo.

Seminariebehandling av Maria Larssons artikelutkast i ett specialnummer i den vetenskapliga tidskriften ”Nordic Journal of Literacy Research”, med arbetstitel Är det där också mera en diagnos som man har kastat in?” Gymnasielärare i svenska om ett nytt nationellt prov.

För mer information kontakta
Tarja Alatalo
Professor pedagogiskt arbete
Senast granskad: