Nätverksträff

Kollegial mötesplats för Läs- och skrivdidaktik - LÄSK december

Kollegial mötesplats för Läs- och skrivdidaktik - LÄSK.
Datum: , kl 15:00 - 17:00
Plats: Zoom

Karen Stormats: doktorandtext.

Doktorand Karolina Pettersson berättar om sitt doktorandprojekt.

För mer information kontakta
Tarja Alatalo
Professor pedagogiskt arbete
Senast granskad: