Institutionsmöte

Institutionsmöte ILU

Datum: , kl 15:00 - 16:00
Plats: FÖ4, Campus Falun

Välkommen till sista institutionsmötet för 2023. Dagordning och eventuella underlag biläggs kalenderbokningen (Outlook) cirka en vecka innan mötet. Zoomlänk vid digital medverkan nås via kalenderbokningen (Outlook). 

Varmt välkomna!

För mer information kontakta
Institutionsadministratör
Senast granskad: