Resultatförbättring inom ILU

Här hittar du information om hur institutionen för lärarutbildning arbetar med resultatförbättring.

ILUs krav på resultatförbättring

Högskolan Dalarna behöver se över sin ekonomiska situation. Prefekt ansvarar för att ILUs åtgärdsplan tas fram innan den 30 oktober 2023 där ILU ska resultatförbättra 5 226 tkr (2,9% av budgeterade intäkter). I åtgärdsarbetet behöver ILU ha en flerårig tidshorisont i beaktande för strategiska val och insatser. 

Process för arbetet med resultatförbättring 2024 (pdf)

Informationsträffar

Prefekt och proprefekter finnas tillgängliga för eventuella frågor från medarbetarna under fyra tisdagar under oktober månad.

Plats

Fika/lunchrummet på bottenplan (Smedjan)

Tider

3/10 8:30-8:45 (15 min)

10/10 8:30-8:45 (15 min)

17/10 8:00-8:15 (15 min)

24/10 8:30-8:45 (15 min)

Minnesanteckningar

Minnesanteckningar - tisdagsträff nr 2 (2023-10-10) (pdf) 

Minnesanteckningar - tisdagsträff nr 3 (2023-10-17) (pdf)

Minnesanteckningar - tisdagsträff nr 4 (2023-10-24) (pdf)

Senast granskad:
Kontakt
Hanna Rapp
Institutionsadministratör
Senast granskad: