Organisation inom ILU

Här hittar du beskrivning av organisationen inom institutionen för lärarutbildning.

Organisationskarta ILU

Bilden beskriver organisationen inom institutionen för lärarutbildning

Institutionsledning

 • Vikarierande prefekt Helena Grundén, hgn@du.se
 • Proprefekt forskning (Stf. prefekt) Tarja Alatalo, tao@du.se 

Avdelningschefer

 • Avdelningen för pedagogiskt arbete 1 samt naturvetenskapernas och teknikens didaktik Anna Åkerstedt, anj@du.se
 • Avdelningen för pedagogiskt arbete 2, bild och matematikdidaktik Maria Sundberg, msu@du.se
 • Pedagogiskt utvecklingscentrum i Dalarna (PUD) Peter Gabrielsson, pga@du.se

Ämnesföreträdare

Programansvariga

 • Förskollärarprogrammet Johanna Katrin, jkt@du.se och Maria Olsson, moo@du.se
 • Grundlärarprogrammet Terje Hedström, thd@du.se och Camilla Söderberg, csd@du.se
 • Ämneslärarprogrammet Göran Morén, gmo@du.se
 • Yrkeslärarprogrammet (YRK) Kristina Hagdahl, khh@du.se
 • Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) Lena Dahlstrand, ldl@du.se
 • Vidareutbildning av lärare (VAL) Anna-Karin Fändrik, akf@du.se
 • Magisterprogram i pedagogiskt arbete, Farhana Borg, fbr@du.se

Kursansvariga

Sök på kurskod eller kurstitel i sökfunktionen kursansvariga Sök på webbplatsen du.se 

Senast granskad:
Kontakt
Hanna Rapp
Institutionsadministratör
Senast granskad: