Uppdatering från prefekten

Som utlovat kommer några rader om arbetet med våra besparingar och vår utveckling framåt.

Hej allesammans, 

Vi har under de senaste veckorna haft fokus på att göra verksamhetsanalys och en risk- och konsekvensanalys (RKA). Båda underlagen ligger till grund för fortsatt dialog med våra fackliga företrädare (mer information i nästa stycke). Vi har också arbetat med att säkerställa prognoser för höstterminen, utifrån bland annat studentantal och bemanningsplanering. Den här veckan har vi fått registreringssiffrorna och kan göra en ordentlig prognos.

Verksamhetsanalysen beskriver förutsättningar som ekonomiska ramar, strategiska val och arbetsgivarens förslag till förändringar. När det gäller arbetet med risk- och konsekvensanalysen har det hittills varit en konstruktiv dialog där avdelningscheferna, HR, fackliga företrädare och arbetsmiljöombud deltar. Arbetsgruppen består av: Anders Forsman, Tina Englund, Elin Janols, Ann-Sofie Viklund, Stefan Pettersson, Thomas Kvist, Hasan Fleyeh och Michael Toivio. Studentrepresentant får löpande information.  

Fackliga företrädare har belyst risker, där jag och avdelningscheferna sedan har tagit fram förslag till åtgärder. Vid gårdagens möte önskade facken se vissa förtydliganden kring åtgärderna. Från arbetsgivarhåll kommer vi därför att arbeta vidare med underlaget både idag och i början av nästa vecka. Ett nytt möte med facken är sedan inbokat nästa fredag 8 september.

Vill avslutningsvis säga att det är glädjande att vi under veckan som gått har kunna välkomna betydligt fler studenter än föregående läsår. Registreringssiffrorna visar på en ökning med cirka 200 studenter jämfört med hösten 2022. Vi gör allt vi kan för att alla ska trivas och för att få allt på plats i våra tillfälliga lokaler.

Även om mina dagar fylls av många möten uppskattar jag samtalen vid kaffemaskinen och i lunchrummet. Alla frågor är viktiga. Vänd dig till din närmaste chef eller mig så gör vi vad vi kan för att fånga upp det ni lyfter. 

Med en önskan om att ni får en fin helg så småningom. För egen del ser jag fram emot att plocka fram lödkolven och fixa en strömförsörjning åt mina gitarrpedaler med hjälp av en nyinskaffad powerbank. 

Joakim

Senast granskad:
Senast granskad: