Gymnasieelever får testa att vara forskare

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Nu har höstens omgångar av gymnasieforskarskolan i Vassbo avslutats.

Gymnasieelever från tre skolor ingår i olika forskargrupper och får under tre dagar lösa en forskningsuppgift kopplat till exempelvis energi, design, byggteknik, samhällsplanering och fysik med stöd från forskare, lärare och studenter från Högskolan Dalarna. Hållbarhet utifrån olika perspektiv är en grund i uppgifterna som genomförs.

Mätinstrument och kärl med mera på en bänkskiva
Gymnasieelever som räknar på hur mycket energi som går åt för att koka vatten med olika typer av värmekällor. Therese Olsson

Initiativet Gymnasieforskarskolan möjliggörs av Ljungbergsfonden vars uppdrag är att skapa möjligheter för barn och ungdomar att utbilda sig och skaffa sig spetskompetens inom naturvetenskap, teknik och entreprenörskap.

Värmekamera som hålls av ett par händer
Värmekameran hjälper en av grupperna att hitta köldbryggor i väggarna. Therese Olsson

Målet med veckan är att eleverna ska få ett ökat intresse för naturvetenskap och teknik och att på sikt främja utveckling och tillväxt i regionen. Veckan ska även bidra till att inspirera eleverna till studier vid universitet eller högskola efter gymnasiet.

Karta med framtidsscenarier
En av grupperna har planerat Falun med dubbelt så stor befolkning jämfört med idag utifrån tre framtidsscenarier. På bilden syns Falun planerad utifrån Teknostaden. Therese Olsson

Gymnasieforskarskolan

Kontakt
Therese Olsson
Universitetsadjunkt byggteknik
Senast granskad:
Senast granskad: