Dela din kunskap

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Högskolan Dalarna har regelbundet kontakt med medier och en del av detta är att erbjuda och förmedla expertkommentarer till journalister.

Redan inom institutionen finns det de som har anmält intresse att vara talesperson för sitt område – se exempelvis experter om energi.  Men fler behövs, särskilt för ’heta’ ämne såsom AI, miljö och hållbarhet.

Förutsättningar - expert

En förutsättning är att man vill och kan (inte bara kan sin sak, utan kan tidsmässigt men det betyder inte att man alltid ska vara tillgänglig).

En annan är att du vill vara en bra ambassadör och kan förklara komplexa saker och skeenden på ett enkelt sätt.

Till din hjälp kan kommunikatörer på kommunikationsavdelning coacha och stötta med tips inför mediekontakter.

Vill du bli tillagd på expertlistan?

I så fall, skriv ett kort text med din expertis och vilka frågor som du vill och kan vara talesperson för i media. Skriv också vilka språk du känner dig bekväm att svara på.

Skicka utkastet till kommunikation@du.se, ange ”Expert” i ämnesraden.

Högskolan Dalarna i medierna

Senast granskad:
Senast granskad: