”Nära vård” - ny forskarskola till högskolan

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Högskolan Dalarna är en del av nya forskarskolan ”Nära vård” som har beviljats 21,4 miljoner kronor från Vetenskapsrådet.
Två personer kvinnor står inomhus.
Anna Ehrenberg och Renée Flacking, båda professor i omvårdnad vid Högskolan Dalarna, är en del av nya forskarskolan "Nära vård". Madelene Håll

I hälso- och sjukvården pågår en omställning för att vården i högre uträckning ska utformas tillsammans med patienterna utifrån deras behov, vilja och erfarenheter. Forskarskolan Nära vård är ett samarbete mellan Högskolan Dalarna, Örebro universitet, Jönköping University och Linköpings universitet.

– Från högskolans och institutionen för hälsa och välfärd kommer vi att bedriva forskarskolan tillsammans med övriga lärosäten, delta i utveckling av kursutbud och undervisa i kurser på forskarnivå samt rekrytera doktorander. Vi har även involverat Region Dalarna och Socialtjänstens utvecklingscentrum och kommer att samverka för att om möjligt knyta ytterligare doktorander till forskarskolan, säger Anna Ehrenberg professor i omvårdnad och lokal koordinator för forskarskolan vid Högskolan Dalarna.

Örebro universitet är huvudman för ansökan, men forskarskolan fördelas på de fyra lärosätena. Medsökande från Högskolan Dalarna är professor Anna Ehrenberg tillsammans med professor Renée Flacking och docent Ann Rudman, samtliga från avdelningen för omvårdnad.

Ny forskarskola om hur vården ska utgå från individen och förebygga ohälsa - Högskolan Dalarna (du.se)

Kontakt
Anna Ehrenberg
Professor omvårdnad
Senast granskad:
Senast granskad: